Are you a customer in Great Britain?

Visit
en.def-shop.com/gtcs/

§ 1 Anvendelsesområde og udbyder
§ 2 Kontraktafslutning
§ 3 Priser
§ 4 Forsendelsesomkostninger
§ 5 Leveringsbetingelser og forbehold for selvlevering
§ 6 Betalingsbetingelser
§ 7 Ejendomsforbehold
§ 8 Tilbagekaldelsesbelæring
§ 9 Returret til den lovmæssige tilbagekaldelsesret
§ 10 Garanti
§ 11 Hæftelse
§ 12 Slutbestemmelser
 
§ 1 Anvendelsesområde og udbyder

1.1    Disse alment gældende forretningsbetingelser gælder for alle bestillinger, som forbrugere (§ 13 BGB) foretager over online-shoppen hos DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlin.

1.2    DefShop er en kontrolleret online-shop og har underlagt sig  Trusted Shops adfærdskodeks (kan hentes under www.trustedshops.de).

§ 2 Kontraktafslutning

2.1    Produktfremstillingerne i online-shoppen tjener til afgivelse af et købstilbud.  Ved at klikke på button [Bekræft nu] afgiver De et forpligtende købstilbud.  Salget af vores produkter sker kun til privatforbrug i normale husstandsmængder.

2.2    Vi kan aftage deres bestilling gennem forsendelse af en separat ordrebekræftelse per e-mail eller gennem udlevering af varerne indenfor fem dage. Bekræftelsen af modtagelsen af bestillingen sker gennem en automatiseret e-mail lige efter afsendelsen af bestillingen og er endnu ikke nogen kontraktgodkendelse.

2.3    Skulle vores ordrebekræftelse indeholde skrive- eller trykfejl eller skulle der ligge tekniske betingede formidlingsfejl til grund i vores prisfastsættelser, så er vi berettiget til at gøre indsigelse. Allerede udførte betalinger vil De omgående få erstattet.

§ 3 Priser

De på produktsiderne nævnte priser indeholder lovpligtig moms og andre afgifter.
 
§ 4 Forsendelsesomkostninger

4.1    For leveringen indenfor Tyskland beregner vi 4,65 EUR per bestilling. Ved efterkrav 8,65 EUR. Omkostningerne for en levering til udlandet kan De venligst læse under punktet „Leveringsbetingelser“ i vores shop.

4.2    Ved betaling per efterkrav indenfor Tyskland skal et ekstra gebyr på 2,00 EUR betales, som producenten afkræver på stedet. Andre skatter eller omkostninger løber ikke på.
 
4.3    Ved levering til lande udenfor EU påløber ekstra told, skatter og gebyrer. Omkring told ved levering til lande udenfor EU kan De f.eks informere Dem under følgende link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm
Omkring importtold ved levering til lande udenfor EU kan De f.eks informere Dem under følgende link:
http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
Informationer specielt for Schweiz finder De f.eks under:
http://xtares.admin.ch/tares/

§ 5 Leveringsbetingelser og forbehold for selvlevering

5.1    Leveringen kun indenfor Tyskland sker med DHL. Ved internationale forsendelser bliver pakken overgivet til det rette forsendelsesforetagende for hvert land.

5.2    Skulle tilsendelsen af varen trods 3 gange afleveringsforsøg ikke lykkes, kan vi træde ud af kontrakten. I givet fald ydede betalinger får De omgående erstattet.

5.3    Når det bestilte produkt ikke er til rådighed, fordi vi uden skyld ikke kan få dette produkt leveret fra vores leverandører, så kan vi ophæve kontrakten. I dette tilfælde vil vi omgående give Dem besked og i givet tilfælde foreslå Dem et lignende produkt. Når ikke noget lignende produkt er til rådighed eller De ikke ønsker noget lignende produkt leveret, vil vi i givet fald omgående erstatte  deres allerede betalte ydelse.
 
§ 6 Betalingsbetingelser

6.1    Betalingen sker valgfrit per forudbetaling, regning, efterkrav, kreditkort, straksoverførsel, PayPal eller Skrill.

6.2    Ved valget af betalingsarten forudbetaling oplyser vi vores bankforbindelse i ordrebekræftelsen. Beløbet skal være overført på vores konto indenfor 14 dage. Ved betaling per kreditkort debiteres deres konto ved afslutningen af bestillingen. Ved alle andre betalingsformer informer Dem venligst under punkt 2.1. på vores infoside (http://dk.def-shop.com/sc_customer_center/index.php?coID=8&t=18).

6.3    Betaling per regning:  I samarbejde med Klarna tilbyder vi Dem køb på regning som betalingsmulighed. Ved betaling med Klarna skal De aldrig oplyse deres kontodata og De betaler først, når De har modtaget varerne. De har kun ret til modregning når deres modkrav er retsgyldige gennem en dom eller ikke bestrides eller er blevet skriftligt anerkendt af os En tilbageholdelsesret kan De kun udøve, såvidt krav resulterer ud af det samme kontraktforhold. Ved betalingsformen Klarnaregning er en levering til en fra fakturadressen afvigende leveringsadresse ikke mulig. Vi beder Dem have forståelse for det. Ved køb på regning med Klarna får De først varerne og De har altid en betalingsfrist på 14 dage. Yderligere informationer og Klarnas fuldstændige (AGB) almindeligt gældende forretningsbetingelser finder De her: https://online.klarna.com/villkor_de.yaws?eid=8552&charge=4%20Prozent%2.
De fuldstændige (AGB) almindeligt gældende forretningsbetingelser ved Klarna ratekøb kan De downloade her (http://www.klarna.se/pdf/Vertragsbedingungen.pdf).
Klarna kontrollerer og bedømmer forbrugerens dataangivelser og plejer ved berettiget foranledning en dataudveksling med andre firmaer og kreditvurderingsinstitutter (kreditvurdering). Skulle forbrugerens kreditværdighed ikke være i orden, så kan Klarna AB derpå nægte kunden Klarnas betalingsformer og skal henvise til alternative betalingsformer. Deres personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondataloven og ikke videregivet til trediemand med reklameformål. Her erfarer De mere om Klarnas databeskyttelsesbestemmelser. (http://klarna.com/pdf/Datenschutz_DE.pdf)
For yderligere informationer om Klarna, besøg venligst www.klarna.de
Klarna AB, firma - og selskabsnummer: 556737-0431

 
§ 7 Ejendomsforbehold

Til endelig betaling forbliver varen vores ejendom. Inden overdragelse af ejendommen er en pantsættelse, pantoverdragelse, forarbejdning eller omstrukturering ikke tilladt uden vores tilladelse.
 
§ 8 Tilbagekaldelseserklæring

Tilbagekaldelsesret

De har retten til at træde tilbage fra denne kontrakt indenfor fjorten dage, uden angivelse af grunde.

Tilbagekaldelsesfristen er fjorten dage fra den dag af, på hvilken De eller en af Dem benævnt tredjemand, som ikke er transportør, har taget varerne i besiddelse.

For at kunne udøve deres tilbagekaldelsesret, så skal De informere os (DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlin, Telefon: +49 30 409 982 41, Telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]) ved hjælp af en entydig erklæring, (f.eks. et med posten sendt brev, telefax eller e-Mail) omkring deres beslutning, at tilbagekalde denne kontrakt. De kan anvende det under punkt 8.2 opførte mønster-tilbagekaldelsesformular, som dog ikke er foreskrevet.

Til opretholdelse af tilbagekaldelsesfristen, så er det tilstrækkeligt, at De afsender meddelelsen vedrørende udøvelsen af tilbagekaldelsesretten inden tilbagekaldelsesfristens udløb.

 

Tilbagekaldelsesfølger

Når De tilbagekalder denne kontrakt, så skal vi omgående og senest indenfor fjorten, fra den dag af hvor meddelelsen vedrørende deres tilbagekaldelse af denne kontrakt er modtaget af os, tilbagebetale alle betalinger, vi har modtaget af Dem, inklusiv leveringsomkostninger (med undtagelse af de yderligere omkostninger, som opstår heraf, fordi De har valgt en anden slags levering end den af os tilbudte, gunstigste standardlevering). Til denne tilbagebetaling anvender vi det samme betalingsmiddel, som De har brugt ved den oprindelige transaktion, såfremt ikke noget andet udtrykkeligt er blevet aftalt med Dem. Vi beregner under ingen omstændighed nogen vederlag på grund af denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har fået varerne tilbage eller indtil De har dokumenteret, at De har tilbagesendt varerne, alt efter, hvilket der er det tidligere tidspunkt.

De skal omgående og ihvertfald tilbagesende varerne senest indenfor fjorten dage, fra den dag af, hvor De underretter os om tilbagekaldelsen af denne kontrakt til DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlin, Deutschland). Fristen er overholdt, når De afsender varerne inden fristen på fjorten dage er udløbet.

De bærer kun de umiddelbare udgifter for returforsendelsen, når den oprindelige samlede bestillingsværdi af den tilbagekaldte levering er mindre end 40 euro (ekskl. forsendelsesudgift alt inkl.). I alle andre tilfælde overtager   DefShop GmbH tilbageforsendelsesomkostningerne for Dem.

 

Finansierede køb

Når De finansierer denne kontrakt gennem et lån og senere tilbagekalder denne, så er De heller ikke mere bundet af lånekontrakten, såfremt begge kontrakter økonomisk hænger sammen. Dette skal især da formodes , når vi samtidig er deres lånegiver eller når deres lånegiver med henblik på finansieringen, får hjælp fra vores side af. Når vi alllerede har modtaget kreditten ved ikrafttrædelsen af tilbagekaldelsen eller ved tilbagegivelse af varen, så indtræder deres lånegiver i forhold til Dem, med hensyn til tilbagkaldelsens retsfølger eller ved tilbagegivelsen af vores rettigheder og pligter, fra den finansierede kontrakt. Det sidste gælder ikke, når den foreliggende kontrakts formål er erhverv af finansinstrumenter (f.eks. værdipapirer, deviser eller derivater).

Vil De så vidt muligt undgå en kontraktlig binding, så gør brug af deres tilbagekaldelsesret og tilbagekald tilmed lånekontrakten, når også en tilbagekaldelsesret til det tilkommer Dem.

Afslutning af tilbagekaldelsesbelæringen

 

8.1    Uden at deres tilbagekaldelsesret derigennem indskrænkes, så beder vi dem om at 

-    undgå beskadigelser og forurening, ikke at vaske artiklerne og ikke at fjerne etiketter, samt venligst, såfremt muligt, at sende tilbage til os i originalforpakning med alt tilbehør og med alle forpakningsbestanddele. Brug i givet fald venligst en beskyttende forpakning (især sko bør ud over den egentlige skokarton ydermere sendes i en omforpakning). Når De ikke mere er i besiddelse af originalemballagen, så sørg venligst for en tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader med en egnet forpakning.

-    venligst sende varen tilbage til os, som frankeret, henholdsvis med returforsendelsesmærkat/pakkemærke forsynet pakke og opbevar kvitteringen.

8.2      

Når De vil tilbagekalde kontrakten, så udfyld venligst denne mønster-tilbagekaldelsesformular som ikke er bindende og  formen for deres tilbagekaldelse står Dem fri, til:

DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlin, Telefon: +49 30 409 982 41, Telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]:

Hermed tilbagekalder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede kontrakt over købet af følgende varer (indføj venligst her artikelnummer/artikelnumre):

Bestilt den (*)/modtaget den (*):

Forbrugernes/forbrugerens navn:

Forbrugernes/forbrugerens adresse:

______________________________________________________

Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun ved meddelelse på papir)

Dato

 

(*) stryg det forkerte

§ 9 Returret til den lovmæssige tilbagekaldelsesret

9.1    Ud over den lovmæssige tilbagekaldelsesret giver vi Dem en 30 dages returret

9.2    Returetten kan De bruge ved returnering af de leverede varer uden angivelse af grunde indenfor 30 dage. Kun ved vare som ikke kan sendes som pakke (f.eks. ved store varer) kan De også gennem tilbagetagningskravet forklare tilbagetagningen i tekstform.  Fristen begynder ved indgangen af varen hos modtageren.

9.3    Til overholdelsen af fristen er den rettidige forsendelse af varen eller tilbagetagningskravet nok.

9.4     Genstande der er egnet til at blive sendt som pakke returneres på vores ansvar. De skal bære de regelmæssige omkostninger for returforsendelsen, når den leverede vare svarer til den bestilte vare og når prisen for den returnerede vare ikke overstiger et beløb på 40 € eller når De ved en højere pris for varen på tilbagekaldelsestidspunktet endnu ikke har betalt modydelsen eller en kontraktmæssig aftalt delbetaling. Ellers er returforsendelsen gratis for Dem. Ikke forsendelsesklare genstande bliver afhentet hos Dem.

9.5    Returforsendelsen eller tilbagetagningskravet skal sendes til:

DefShop GmbH

Franklinstraße 13

10587 Berlin

Germany

Fax: 030 4099 8240-1 (Lokal takst)

E-Mail: [email protected]

 

9.6    I tilfælde af en effektiv tilbagelevering skal modtagede ydelser fra begge parter tilbagebetales og i givet fald trukne indtægter gives tilbage. Ved en forringelse af genstanden og for brug  (f.eks. brugsfordele), som ikke eller kun delvist ikke eller kun iforringet tilstand kan blive udleveret, skal De for såvidt yde os værdierstatning

9.7    Forpligtelser til økonomisk erstatning skal opfyldes indenfor 30 dage. For Dem begynder fristen med forsendelsen af varen eller tilbagetagningskravet, for os ved modtagelsen.

9.8    For at kunne gøre brug af returretten bør De undgå beskadigelser og snavs, ikke vaske artiklerne og ikke fjerne etiketter, samt returnere varen i originalemballagen med alt tilbehør og med alle forpakningsdele tilbage til os. Ellers har vi retten at gøre en værdiforringelse gældende eller at nægte tilbagetagningen.

9.9    Anvend i givet fald en ekstra beskyttende emballage (specielt sko bør ud over den egentlige skokarton forsendes i en ekstra emballage).

9.10    Returner venligst varen som frankeret henholdsvis med vores returmærkater/pakkemærker forsynede pakke tilbage til os, da vi ellers må trække eventuelle meromkostninger fra erstatningsbeløbet. Opbevar venligst indleveringsbilaget.

9.11    Inden returforsendelsen bedes De ringe til os på telefonnummeret 030-409 982 41, for at meddele tilbagesendelsen.  På denne måde muliggør De hurtigst mulig en tilordning af produkterne for os.

9.12    Den lovpligtige tilbagekaldelsesret fobliver ihvertfald uberørt af de foranstående reguleringer (ciffre 9.1 - 9.11).


§ 10 Garanti

Garantien gælder efter de lovpligtige bestemmelser.
 
§ 11 Hæftelse

11.1    Vi udelukker at hæfte for uagtsom pligtforsømmelse, såfremt det ikke vedrører kontrakvæsentlige pligter, skader som følge af kvæstelser på liv, krop eller sundhed eller vedrører garantier eller krav som berøres af produktansvarsloven.  Kontraktvæsentlige pligter er sådanne, hvis opfyldelse overhovedet først muliggør kontraktgennemførelsen og hvis opfyldelse De må have tillid til.

11.2    Det samme gælder for pligtforsømmelser hos vores medarbejdere og lovmæssige repræsentanter.
 
§ 12 Slutbestemmelse

12.1    Disse alment gældende brugerbetingelser regulerer kontraktforholdet omfattende og endeligt. For at ændringer og tilføjelser er gyldige skal de foreligge i skriftlig form. Dette gælder også for ophævelsen af denne skriftformklausul.

12.2    Skulle en bestemmelse af disse alment gældende forretningsbetingelser være uvirksom, så forbliver kontrakten iøvrigt virksom. I stedet for de uvirksomme bestemmelser gælder de pågældende lovmæssige forskrifter.

12.3    Der gælder den i Tyskland gældende lovgivning under udelukkelse af reguleringerne i UN-købeloven (CISG).

12.4    De har muligheden for at afslutte købekontrakten på tysk eller engelsk sprog.

12.5    Såfremt De er arbejdsgiver eller De ikke har noget alment værneting i Tyskland eller et andet EU-medlemsland eller De har deres adresse, gældende efter disse almene brugerbetingelser, i udlandet eller deres adresse eller normale opholdssted ved en klage ikke er kendt, så er værneting Defshops adresse.