Deres databeskyttelse hos DefShop
 

Defshops bestemmelser for databeskyttelse

Denne datasikkerhedserklæring fra DefShop GmbH (efterfølgende kaldt Defshop), Zerpenschleusser Ring 30, 13439 Berlin, oplyser Dem om til hvilket formål og på hvilken måde Defshop indhenter deres persondata og behandler disse. 

(1) Deres personoplysninger

Ved indhentning og behandling af deres personoplysninger overholder Defshop de gældende lovmæssige bestemmelser, særligt de gældende bestemmelser i persondataloven (BDSG) og vil altid behandle deres data ansvarligt og fortroligt.

Personlige oplysninger er alle oplysninger, som vedrører deres personlige og/eller saglige forhold og tillader oplysning vedrørende deres identitet (f.eks. navn og e-mailadresse).

Defshops internetside og systemerne er beskyttet gennem tekniske og organisatoriske forhodsregler imod tab, ødelæggelse, adgang, ændring eller udbredelse af deres data gennem uberettigede personer. Trods regelmæssig kontrol er en fuldstændig beskyttelse mod alle farer dog ikke mulig.

(2) Anvendelse af deres personoplysninger

Defshop anvender deres personoplysninger, for at kunne opfylde den med Dem afsluttede kontrakt (især til forsendelsesformål, til sagsbehandlingen af reklamationer, til afvikling af betalinger og i givet fald til kreditvurdering). Deres Data bliver lagret, såvidt og så længe dette er nødvendigt til den korrekte forretningsførelse (f.eks på grund af skattemæssige grunde).

(3) Tilbud per E-Mail/Newsletter

Når De har købt en eller flere artikler hos Defshop (Bestandskunde), vil vi tilsende Dem flere omhyggeligt udsøgte tilbud af lignende varer fra vores sortiment per e-mail. De har til enhver tid muligheden til at afvise tilsendelsen af tilbud per e-mail, idet De ved slutningen af hver e-mail klikker på linket »Afbestilling af newsletter« eller henvender Dem til vores kundeservice på (Tel.: 030 40998241, Fax: 030 409982401, E-Mail: info@def-shop.com). Herigennem opstår der ikke andre omkostninger end forsendelsesomkostningerne som er gældende efter grundtaksterne.

Ud over det har De muligheden for at tilmelde Dem på vores internetside for at modtage vores newsletters også uden tidligere indkøb, idet De angiver deres e-mailadresse i feltet for newslettertilmeldingen, aktiverer bestillingsbutton og derefter aktiverer aktiveringslinket i den til deres e-mailadresse afsendte bekræftelses-mail. De har til enhver tid muligheden for at tilbagekalde deres accept i tilsendelsen af newsletter for fremtiden, idet De i slutningen af hver e-mail klikker på linket » Afbestilling af newsletter« eller at henvende Dem til vores kundeservice på (Tel.: 030 40998241, Fax: 030 409982401, E-Mail: info@def-shop.com).

(4) Trediemands adgang til deres data

DefShop tillader ikke adgang for trediemand til deres personoplysninger, såfremt dette ikke er påkrævet til kontraktopfyldelse eller lovmæssigt er nødvendigt (f.eks til strafferetligt forfølgelsesformål).  Deres personoplysninger bliver især ikke videregivet til trediemand med det formål at disse bliver brugt til reklame.

(5) Brug af cookies

På forskellige sider anvender vi cookies, for at gøre besøget på vores websider attraktivt og gøre brugen af relevante funktioner mulig.  Her drejer det sig om tekstfiler, som bliver lagret på deres computer. De fleste cookies som bliver brugt af os, slettes efter endt browser-møde igen fra harddisken (såkaldte møde-cookies). Andre cookies forbliver på deres computer og gør det muligt for Dem, at deres deres computer igen er genkendelig ved det næste besøg hos os (såkaldte holdbare cookies). Det er ikke trediemand tilladt, ved hjælp af cookies at indhente, bearbejde eller bruge personrelaterede data over vores website.

(6) Google Analytics/Webanalysetjenester

Defshop-Website anvender webanalysetjenesten  Google Analytics, en webanalysetjeneste af Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „Cookies“, tekstfiler, som bliver lagret på deres computer og som muliggør en analyse af brugen af websiden gennem Dem. De gennem cookien skabte informationer vedrørende deres brug af denne website, bliver som regel overdraget til en server fra Google i USA og lagres der. IP-adressen bliver anonymiseret af Defshop (anonymizeIp() såkaldt IP-masking, derfor bliver deres IP-adresse forkortet af Google indenfor medlemsstater i den europæiske union eller andre stater ifølge aftalen omkring det europæiske handelsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver hele IP-adressen overdraget til en server fra Google i USA og der forkortet. Ifølge Defshops ordre vil Google benytte disse informationer for at bedømme deres brug af internetsiden, for at sammensætte rapporter over deres websideaktiviteter og for at præstere yderligere tjenesteydelser der er forbundet med websidebrug og internetbrug overfor Defshop. De indenfor rammen af Google Analytics fra deres browser overførte IP-adresser bliver ikke sammenført med andre data fra Google.

De kan forhindre lagringen af cookies gennem en tilsvarende indstilling af deres browser-software. Vi gør Dem dog opmærksom på, at De i givet fald ikke kan benytte samtlige funktioner på Defshops internetsider i fuldt omfang. Ud over det kan De journalisere dataene, som er skabt gennem cookien og til deres brug af websiden(inkl. deres IP-Adresse) til Google samt forhindre forarbejdningen af disse data gennem Google verhindern, idet De downloader og installerer det under følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) tilgængelige browser-plugin.

På Defshop-websiden bliver yderligere gennem Webtrekk, en webanalysetjeneste fra udbyderen Webtrekk GmbH, Hannoversche Strasse 19, 10115 Berlin, krævet data og lagret, fra hvilke man under anvendelse af pseudonymer skaber brugerprofiler. Disse brugerprofiler tjener til analysen af besøgeradfærd og bliver brugt til forbedring og behovstilpasset dannelse af vores tilbud. Til det kan cookies indsættes. Dette er små tekstfiler, som lagres lokalt på computeren hvis sider besøges og som dermed muliggør en genkendelse ved et nyt besøg på vores webside. De pseudonymiserede brugerprofiler bliver ikke ført sammen med personrelaterede data over ejeren af pseudonymet uden en særskilt tilsendt udtrykkelig indvilligelse af den berørte. De kan til enhver tid, med fremtidig virkning, gøre indsigelse imod dataindsamling og -lagring til webanalyseformål. Til det bedes De henvende Dem til vores kundeservice på (Tel.: 030 40998241, Fax: 030 409982401, E-mail: info@def-shop.com).

(7) Brug af Facebook Social Plugins

Vi tilbyder Dem muligheden at dele bestemte indhold fra Defshop-Webside med deres kontakter på Facebook. Til det bruger vi social plugins fra Facebook. Disse plugins bliver stillet til rådighed af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). En oversigt og udseendet af Facebooks social plugins kan De finde her. Yderligere almene informationer til social plugins kan man læse om her.

Ved opbygningen af internetsiden spørger deres browser om Facebooks social plugins kode direkte hos en Facebook-server og implementerer denne på internetsiden som kan ses på deres billedskærm. Derfor har vi ikke nogen umiddelbar indflydelse på omfanget hos Facebook.

Ifølge egne angivelser lagrer Facebook for et tidsrum af 90 dage dato og klokkeslet for et besøg, den konkrete internetadresse, hvor det sociale plugin befinder sig og yderligere tekniske data, som f.eks. IP-adressen, browsertypen eller driftssystemet, for at optimere Facebooks tjenester yderligere. Efter udløbet af de 90 dage anonymiseres dataene, så disse ikke kan bringes i forbindelse med Dem mere. Yderligere informationer fra Facebook til dette tema kan De finde her.

Når De samtidig er logget på Facebook under deres besøg hos Defshop, kan Facebook tilordne de sider som De har besøgt deres Facebook-account. Ved at anklikke en social plugin fra Facebook bliver informationen vedrørende denne interaktion formidlet til Facebook og lagres der.


Henvisningerne fra Facebook vedrørende persondatabeskyttelse samt yderligere indstillingsmuligheder til beskyttelse af privatsfæren kan De hente her. Informer Dem venligst regelmæssigt blandt alle her angivne links til Facebook, da datasikkerhedsbestemmelserne fra Facebook hyppigt bliver aktualiseret og tilpasset på grund af udvidede funktioner hos social plugins.

(8) Anvendelse af Google+Buttons

Defshop tilbyder Dem muligheden at kendetegne bestemte indhold med +1-button fra Google og anbefale disse over Google+ netværk. Denne tjeneste bliver drevet af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View, CA 94043, United States.

Ved opbygningen af internetsiden spørger deres browser om koden for +1- buttons direkte hos en Google-server og implementerer denne på internetsiden som kan ses på deres billedskærm. Derfor har vi ikke nogen umiddelbar indflydelse på omfanget af de i denne sammenhæng fra Google hentede data.

Efter egne angivelser registrerer Google såvel den information, at de har kendetegnet et indhold med +1, som også informationer over den side, som De har besøgt ved at klikke på +1. Desuden registreres ifølge Google deres IP-adresse og andre browser-relaterede informationer. Til den 1. marts 2012 har Google standardiseret databeskyttelseserklæringerne og besluttet sig til ikke at stille yderligere informationer til retmæssig databeskyttelsesrelevant brug til rådighed. +1-button - databeskyttlesesbestemmelser og Google Plus databeskyttelsesbestemmelser kan ikke hentes mere.

Når De er logget på hos Google med deres account, bliver de registrerede informationer tilordnet deres Google-konto. Deres +1 kan fades ind som henvisninger sammen med deres profilnavn og deres foto i Google-tjenester eller i deres Google-profil.

Efter egne angivelser registrerer Google ikke forløbet af deres internetbrug og bedømmer deres besøg på en side med +1 kontaktflade heller ikke på anden måde. Google lagrer, men dog kun kortvarigt, normalt for omkring to uger, nogle data over deres besøg til vedligeholdelsesformål af systemet og fejlrettelsesformål. Disse data er dog ikke struktureret efter individuelle profiler, brugernavne eller URL. Yderligere informationer fra Google til dette tema kan De finde her.

De har altid kontrollen over deres +1-indhold. Alle deres +1 kan De administrere over +1-tabben i deres Google-profil. Når De ikke ønsker, at Google indsamler data over vores internetsider og forbindes med deres Google-konto, bør De logge Dem ud af deres Google-konto inden deres besøg.

Yderligere informationer til formål og omfang af rejsningen, lagringen og forarbejdning af deres data hos Google, samt til de enkelte indstillinger finder De under følgende links:

- +1-Buttons,
- Google profil,
- +1-Tab
- Google databeskyttelsesbestemmelser

Informer Dem venligst regelmæssigt blandt alle her angivne links til Google, da databeskyttelsesbestemmelserne på grund af udvidede funktioner hyppigt aktualiseres og tilpasses.


(9) Integrering af Twitter

Defshop tilbyder Dem muligheden at sende bestemte indhold via Twitter. Det er muligt over tjenesten hos Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 og et tilsvarende konfigureret plugin.

Ved opbygningen af internetsiden spørger deres browser om koden hos Twitter-button direkte fra en server fra Twitter Inc. og implementerer denne på internetsiden som kan ses på deres billedskærm. Derfor har vi ikke nogen umiddelbar indflydelse på omfanget af de i denne sammenhæng fra Google hentede data.

Efter egne angivelser lagrer Twitter nyhedsindholdet fra Tweets og dennes metadata. Til det hører dato og klokkeslettet for Tweeten, internetadressen hvor Tweet button befinder sig og yderligere tekniske data som IP-adresse, browsertypen og det anvendte driftssystem. Twitter oplyser ikke hvor lang tid informationerne lagres. Yderligere henvisninger for Twitter Inc. til temaet finder De her.

Informer Dem venligst regelmæssigt blandt alle her angivne links til Google, da Twitters databeskyttelsesbestemmelser på grund af udvidede funktioner hyppigt aktualiseres og tilpasses.

(10) Kontrakttekst

Vi gemmer kontraktteksten og sender ordreinformationerne til dig pr. e-mail. Du kan til hver en tid se de generelle forretningsbetingelser her. Tidligere ordrer kan du se på din kundekonto.

(11) Deres rettigheder

De har til enhver tid ret til gratis information, rapport, spærring og i givet fald sletning med hensyn til deres lagrede data. Kontakt venligst vores kundeservice på tel.: 030 40998241 eller per e-mail til info@def-shop.com, eller send os deres krav per fax til: 030 409982401.

Også ved alle andre spørgsmål til rejsning, forarbejdning eller brug af deres data, som tilbagekaldelse af uddelte indvilligelser kan De kontakte vores kundeservice.


Skulle De have yderligere spørgsmål til temaet databeskyttelse, kontakt venligst vores support:

Tel.: (+49) 030 / 409 982 41
Fax.:(+49) 030 / 409 982 401

info@def-shop.com